domingo, 7 de marzo de 2021

#8M - UN CAMBIO DE ROL. Mulleres no marco da I Guerra Mundial e a pandemia de 1918

Vídeo resultante da investigación e reflexión sobre o cambio de rol que supuxo para as mulleres o abandono de moitos traballos por parte dos homes debido á súa participación na I Guerra Mundial e a pandemia de 1918.
Este traballo foi levado a cabo polo alumnado de 5º de Ed. Infantil e 4ª de Ed. Primaria dentro do proxecto "Enfoque histórico. Pandemia de 1918" no marco do proxecto de centro "MENS SANA IN CORPORE SANO"


OBXECTIVOS AXENDA 2030 da ONU
aos que contribúe esta iniciativa:

Ningún comentario:

Publicar un comentario